Jaunumi

Visi jaunumi 1Sep

Par projektā Nr. 29 (ident. Nr. 1.2.1.1/18/A/002) paveiktajiem darbiem laika posmā no 01.06.2019 - 01.09.2020

Rīga, 2020.gada septembris.

Uzņēmums projekta ietvaros turpināja īstenot jaunu produktu izstrādi no Atlantijas skumbrijas filejām (Scomber scombrus), kas paredzēti eksportam - Norvēģijas tirgum. Iepriekš minētajā laika posmā paveiktais:

  1. Pabeigtas produktu receptūras izstrādes un apzināts nepieciešamo izejmateriālu piegādātāju loks.

  2. Veikti eksperimenti ar dozēšanas iekārtu komplektiem optimāla ražošanas procesa nodrošināšanai, noskaidrotas trūkstošās iekārtas un izveidots saraksts kā arī izvēlēts potenciālo piegādātāju loks.

  3. Veiktas izstrādāto produktu un sastāvdaļu kvalitātes, nekaitīguma, uzturvērtību uc. analīzes.

  4. Noteikti ražošanas procesa kritiskie kontroles punkti, lai nodrošinātu nepārtrauktu ražošanas procesu saskaņā ar pārtikas ražošanas nekaitīguma un drošības prasībām.

Projekts ir ievirzīts noslēguma fāzē, kad tiek izstrādāti un pārbaudīti procesi eksperimentālajā ražošanā.