Jaunumi

Visi jaunumi 17Mar

Par projektā Nr.29. (identifikācijas numurs ir 1.2.1.1/18/A/002) paveiktajiem darbiem laika posmā no 16.12.2019 līdz 16.03.2020

Turpinot projektu saistībā ar zivju produktu grupu izstrādi no Atlantijas skumbrijas (Scomber scombrus) filejām Norvēģijas tirgum minētajā laika posmā paveiktais:


1. Tika veikti zivju pirmapstrādes procesu eksperimenti, lai nodrošinātu vajadzīgo masas
konsistences līmeni tālākai mehāniskai dozēšanai


2. Turpinājās eksperimentu veikšana ar P1 iegūto starpproduktu - miksēšanu un dozēšanu ar izvēlētajiem materiālu maisījumiem

 

3. Tika meklētas papildiekārtas mehāniskai produktu dozēšanai, kas nodrošinātu masas saudzīgu, bet ātru un precīzu dozēšanu kārbās gan produktiem ar mērci, gan bez mērces.

 

Kopumā secināts, ka izvēlētā izejviela un tās raksturlielumi ir atbilstoši mērķa produkta kvalitātes sasniegšanai, bet vēl nav atrasts atbilstošais izejvielas pirmapstrādes un dozēšanas risinājums (gan tehniskais, gan tehnoloģiskais), pie kura darbs notiks nākošajā periodā.