Jaunumi

Visi jaunumi 1Jun

Par projektā Nr.29. (identifikācijas numurs ir 1.2.1.1/18/A/002) paveiktajiem darbiem laika posmā no 17.03.2019 līdz 31.05.2020

Turpinot projektu par jaunu zivju produktu grupu izstrādi no Atlantijas skumbrijas (Scomber scombrus) filejām Norvēģijas tirgum, projekta ietvaros iepriekš minētajā laika posmā paveiktais:

  1. Turpinājās labāko tehnisko risinājumu (iekārtu) meklējumi produktu dozēšanai. Notika pārrunas un informācijas apmaiņa ar iekārtu piegādātājiem.
  2. Ir veikti laboratoriskie izmeklējumi eksperimentāli iepriekš saražoto produktu partiju paraugiem pēc termostatēšanas perioda izturēšanas, kā arī tika veikta organoleptiskā testēšana.
  3. Tika gatavota esošo iekārtu pārbūve pirmapstrādes procesa pilnveidošanai.

Šajā periodā netika veikti apjomīgi produktu ražošanas eksperimenti, jo iepriekšējo ražošanas eksperimentu rezultāti uzrādīja nepieciešamību mainīt pirmapstrādes un dozēšanas tehnisko risinājumu.