Новости

Все новости 1Сен

Par projektā Nr.29. (identifikācijas numurs ir 1.2.1.1/18/A/002) paveiktajiem darbiem laika posmā no 01.06.2019 līdz 01.09.2020

Par projektā Nr.29. (identifikācijas numurs ir 1.2.1.1/18/A/002) paveiktajiem darbiem laika posmā no 01.06.2019 līdz 01.09.2020

Rīga, Septembris 2020

Uzņēmums minētājā laika periodā turpināja īstenot jaunu produktu izstrādes projektu no Atlantijas skumbrijas filejām (scomber scombrus) un būtu paredzēti eksportam uz Norveģijas tirgu. Laika posmā veiktas šādas darbības:

  1. Pabeigtas produktu receptūras izstrādes un nepieciešamo izejmateriālu piegādātāju loks.

  2. Veikti eksperimenti ar dozēšanas iekārtu komplektiem optimālā ražošanas procesa izstrādei, noskaidroti trūkstošo iekārtu saraksts un izvēlēts potenciālo piegādātāju loks.

  3. Veiktas izstādāto produktu un sastāvdaļu kvalitātes, nekaitīguma, uzturvērtību uc. analīzes.

  4. Noteikti ražošanas procesa kritiskie kontroles punkti, lai nodrošinātu nepārtrauktu ražošanas procesu saskaņā ar pārtikas ražošanas nekaitīguma un drošības prasībām.

Projekts ir ievadīts noslēguma fāzē, kad tiek izstrādāti un pārbaudīti procesi eksperimentālajā ražošanā.