Новости

Все новости 17Март‎

Par projektā Nr.29. (identifikācijas numurs ir 1.2.1.1/18/A/002) paveiktajiem darbiem laika posmā no 16.12.2019 līdz 16.03.2020

Turpinot projektu par jaunu zivju produktu grupu izstrādi no Atlantijas skumbrijas (Scomber scombrus) filejām Norvēģijas tirgum minētajā laika posmā tika veiktas sekojošas darbības:


1. Veikti zivju pirmapstādes procesu eksperimenti, lai nodrošinātu vajadzīgo masas
konsistences līmeni tālākai mehāniskai dozēšanai


2. Turpināts veikt eksperimentus ar P1 iegūto starpproduktu - miksēšanu un dozēšanu ar izvēlētajiem materiālu maisījumiem

 

3. Tiek meklētas papildiekārtas mehāniskai produktu dozēšanai, kas nodrošinātu masas saudzīgu, bet ātru un precīzu dozēšanu kārbās gan ar, gan bez mērces.

 

Kopumā secināts, ka izvēlētā izejviela un tās raksturlielumi ir atbilstoši mērķa produkta kvalitātes sasniegšanai, bet vēl nav atrasts atbilstošais izejvielas pirmapstrādes un dozēšanas risinājums (gan tehniskais, gan tehnoloģiskais), pie kā darbs notiks nākošajā periodā.